Zwolnienie lekarskie a dzień wolny od pracy

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – przywilej lub obowiązek sądu
27 lipca 2017
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany urlop
Nieudany wyjazd na wakacje- odszkodowanie i zadośćuczynienie
18 czerwca 2018
Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników bardzo pilnuje dni wolnych od pracy, które im przysługują. Najczęściej jest tak, że pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracownikowi nadplanowy dzień wolny, jeśli święto przypadło na sobotę. Przykładem może być sobota 3 maja z 2016 roku. Jeśli zatrudniony przebywał wówczas na zwolnieniu lekarskim, to również przysługuje mu z tego tytułu dodatkowy dzień wolny. Poniżej przybliżymy ten problem.

Jak czytamy w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Opierając się o ten fragment, można wywnioskować że, dzień wolny od pracy, z powodu święta wypadającego w sobotę, należy się również pracownikowi, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Innym zagadnieniem jest sytuacja gdy pracownik przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, który został mu przydzielony w zamian za święto przypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca przydzielił dzień wolny 7 sierpnia). W takiej sytuacji nie powinno się wyznaczać zatrudnionemu innego dnia wolnego od pracy. Choroba podwładnego, nie będzie obniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak wynika bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W sytuacji gdy pracownik nie był na zwolnieniu wynikającym z choroby w innym dniu wyznaczonym jako wolne w zamian za święto wypadające w sobotę – choroba wypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem podwładny, który wróci po chorobie do pracy, otrzyma wolny dzień za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta ekipy. W innym wypadku przepracuje zbyt dużą liczbę godzin i powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok