Nadzwyczajne złagodzenie kary – przywilej lub obowiązek sądu

Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – przestrzeganie kontaktów z dzieckiem
10 maja 2017
Zwolnienie lekarskie z pracy
Zwolnienie lekarskie a dzień wolny od pracy
15 października 2017
Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Osoby dopuszczające się przestępstwa często próbują na wszelakie sposoby złagodzić wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W niektórych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej spróbujemy Państwu wyjaśnić ten przepis. Z najważniejszych zasad które dotyczą nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd korzystający z tej instytucji może wymierzyć sprawcy karę niższą od dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Dla przykładu – jeśli weźmiemy pod uwagę przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, wykorzystując nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd miałby możliwość wymierzenia sprawcy kary np. 1 roku pozbawienia wolności.

Kiedy sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet – w szczególnych przypadkach warunkowo zawiesić jej wykonanie, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca współdziałający z innymi ludźmi w popełnieniu przestępstwa, ujawni organom ścigającym przestępców szczegóły dotyczące osób współuczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz ważne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd ma możliwość złagodzenia kary mając na uwadze względy wychowawcze. Może się tak stać, jeżeli sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w chwili popełnienia czynu nie osiągnęła 21 roku życia, a w chwili wyroku przed instytucją sądową I instancji nie osiągnęła 24 roku życia.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Zdarzają się sytuacje, kiedy sąd ma możliwość, ale nie jest zobligowany do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do powszechnych przypadków takich sytuacji należą:

– Pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, ustalenie przez obie strony sposobu ich naprawienia,
– Postawa sprawcy, wskazująca na chęć naprawienia szkody,
– Poniesienie znacznego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, związane z nieumyślnym popełnieniem czynu zabronionego.

W następnym tekście, przeanalizujemy kwestie granic nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok