Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za błąd medyczny - Odszkodowanie za błąd lekarski - Odszkodowanie medyczne - Odszkodowanie lekarskie - Błąd medyczny - Błąd lekarski
Odszkodowanie za błąd medyczny
13 kwietnia 2017
Odszkodowanie za wypadek przy pracy - Odszkodowania pracownicze - Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - Odszkodowania pracownicze - Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy

Mimo, że wypadek w pracy nie równa się wypadkowi w drodze do i z pracy, te dwie instytucja prawne wywołują praktycznie identyczne skutki w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Z kolei wypadek w drodze do i z pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok