Dochodzenie odszkodowań

Odszkodowanie komunikacyjne - Odszkodowanie za wypadek drogowy - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
13 kwietnia 2017
Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – przestrzeganie kontaktów z dzieckiem
10 maja 2017
dochodzenie odszkodowań - odszkodowania - adwokat od odszkodowań - adwokat toruń, bydgoszcz

dochodzenie odszkodowań - odszkodowania - adwokat od odszkodowań - adwokat toruń, bydgoszcz

W zasadzie osoba poszkodowana, niezależnie od rodzaju zdarzenia, ma możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem cywilnym na zasadach ogólnych, zawartych w Kodeksie cywilnym. Proces cywilny rozpoczyna się po uprzednim wniesieniu pozwu ze wskazaniem żądania i osoby pozwanej. Sąd w trakcie postępowania przeprowadza dowody ze świadków, biegłych i dokumentów, po czym wydaje wyrok o wysokości i rodzaju rekompensaty.

W przypadku wypadku w drodze do i z pracy, jak i wypadku w pracy, pracodawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia czynności, które maja na celu zbadanie okoliczności wypadku. On, lub powołana przez niego komisja, decyduje o uznaniu zdarzenia za wypadek i deleguje sprawę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwa komisja lekarska, po zbadaniu materiału dowodowego ustala wysokość świadczenia.
Postępowanie związane z zaistnieniem błędu medycznego prowadzone jest przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja to wysłuchuje opinii biegłych i świadków i wydaje decyzję o uznaniu danego zdarzenia za zdarzenie medyczne. Swoją decyzję przekazuje towarzystwu, które ubezpiecza placówkę medyczną. Ubezpieczyciel wypłaca uzgodnione odszkodowanie. Także w przypadku wypadku komunikacyjnego jednostką zobowiązaną do wypłaty odszkodowania jest ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie jest dla wielu osób szansą na lepsze życie. Nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, zaniżona wysokość odszkodowania i wyzysk pracodawców, mogą być podstawą do uzyskiwania wyższych sum odszkodowawczych. Jako adwokat specjalizuję się w sprawach o dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień i innych świadczeń, których suma nie wystarcza na pokrycie potrzeb życiowych. Mogą mi Państwu powierzyć swoją sprawę. Zrobię wszystko, by przyznana Państwu kwota była sprawiedliwa i pozwoliła Państwu żyć lepiej. Serdecznie zapraszam.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok