Adwokat – Prawo karne Toruń

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany urlop
Nieudany wyjazd na wakacje- odszkodowanie i zadośćuczynienie
18 czerwca 2018
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii
28 października 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się również sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, powodują znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma zachęcać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są rezultatem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest też zasadne w przypadkach, gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć określone działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem oraz wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Często skazani także starają się o wydanie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu również wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok