Adwokat oferuje pomoc w prowadzeniu spraw dotyczących:


 • odszkodowania;
 • rozwodu;
 • windykacji długów;
 • umów;
 • separacji;
 • podziału majątku małżeńskiego;
 • alimentów;
 • opieki nad dziećmi;
 • testamentu i nabycia spadku;
 • przywrócenia do pracy;
 • wypłaty zaległego wynagrodzenia;
 • wypadku przy pracy;

Kancelaria gwarantuje pełen profesjonalizm, ochronę interesów swoich Klientów i wysoką skuteczność w dochodzeniu praw. Oprócz doradztwa prawnego zajmujemy się także profesjonalnym zastępstwem procesowym i prowadzeniem usługi pełnomocnictwa prawnego. Zapraszamy


Adwokat rozwodowy


Nasza kancelaria adwokacka oferuje pełną obsługę spraw rozwodowych. Nasi specjaliści zajmują się przygotowaniem pozwu rozwodowego. Przygotowują kompletną dokumentację na potrzeby mediacji, jak i procesu rozwodowego. Występują w roli pełnomocników procesowych przedstawiając zgromadzone dowody przed sądem. Do tego nasi adwokaci rozwodowi oferują obsługę spraw związanych bezpośrednio z rozwodem czyli przyznanie opieki na dziećmi, podział majątku małżonków, a także przyznanie alimentów.


Adwokat od odszkodowań


W naszej drużynie nie zabrakło miejsca na wybitnego adwokata od dochodzenia odszkodowań. Co raz częściej zgłaszają się do nas Klienci oczekujący fachowej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia odszkodowania. Nasi adwokaci oferują obsługę różnego typu odszkodowań - odszkodowania komunikacyjnego, odszkodowania za wypadek przy pracy, a nawet odszkodowania medycznego. Nasza kancelaria prawna jest gotowa pomóc Tobie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania, zarówno przed sądem, jak i w procesie mediacji.

Nasza kancelaria adwokacka - pomagamy ludziom z pasją

Kancelaria adwokacka powstała z chęci świadczenia profesjonalnych usług prawnych na bardzo wysokim poziomie. Bogate doświadczenie i różnorodność prowadzonych przez nas spraw wpływa na renomę naszej kancelarii. Nasi adwokaci od wielu lat pomagają wielu Klientom uporać się z skomplikowanymi problemami prawnymi, głęboko analizując dane zlecenie i precyzyjnie dobierając najskuteczniejsze rozwiązania.

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa pracy. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne i reprezentujemy Klientów przez Sądami, organami policji i prokuratury. Na każdym kroku zapewniamy bezpieczeństwo prawne i dyskrecję, dbając o indywidualne podejście do każdego Klienta.

W naszej kancelarii adwokackiej pracują wybitni prawnicy, którzy zaopiekują się Państwa sprawami i przedstawią możliwe rozwiązania prawne. Na bieżąco będą Państwa informować o przebiegu sprawy, dbając o jak najbardziej korzystne jej rozstrzygnięcie. Precyzja, doskonała znajomość prawa i szacunek do powszechnych wartości to fundamenty naszej działalności.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Prawo cywilne

W sprawach cywilnych działamy szybko i niezwykle skutecznie. Dobieramy odpowiednie środki prawne i opracowujemy idealną strategię działań, która przyniesie Państwu jak najlepsze rezultaty. Dokonujemy szczegółowej analizy każdego zlecenia, co pozwala nam na szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie danego problemu prawnego. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro naszych Klientów, dbając o zachowanie dyskrecji i wzajemne zaufanie.

Prawo cywilne to jedna z najobszerniejszych dziedzin prawa. Regulują wszelkie stosunki między podmiotami cywilnymi, od tradycyjnych relacji konsumenckich, po skomplikowane kwestie zaległości majątkowych. W każdej z tych spraw musimy wykazać się doskonałą znajomością prawa i dziedzin pokrewnych, a także dogłębnie zbadać wszelkie podstawy powstania danego stosunku. Im więcej szczegółów uda nam się odnaleźć, tym szybciej rozstrzygniemy daną kłopotliwą materię.

Specjalizujemy się w sprawach takich jak:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • zniesienie współwłasności i podziału nieruchomości
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • ustanowienie służebności
 • zarząd rzeczą wspólną
 • zasiedzenie nieruchomości
 • sprawy o zapłatę
 • prawa z umów
 • sprawy o nienależyte wykonanie umów
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej
 • powództwa przeciw egzekucyjne
 • skargi na czynności komornika

Podejmiemy się prowadzenia każdej sprawy, nawet tej którą inni skazywali na porażkę. Ambitne wyzwania podnoszą renomę naszej firmy i wspomagają nasz rozwój. Jesteśmy wszechstronni. Działamy niezwykle szybko i zawsze wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby Klientów. Państwa satysfakcja jest dla nas najważniejsza.

Prawo pracy

Zachowanie pozytywnych relacji powstałych z tytułu umów o pracę, jest dla każdego z nas bardzo ważne. Często nieświadomie dają się Państwo wykorzystywać, mając głównie na uwadze dobro naszej rodziny. Dzięki pracy są Państwo w stanie utrzymać siebie i swoich bliskich na godnym poziomie. Jednak poprzez nieznajomość prawa mogą Państwo łatwo stać się ofiarami wyzysku i nieuczciwości. Wtedy mogą Państwo liczyć na naszą pomoc i zaangażowanie.

Prawo pracy jest jedną z naszych głównych specjalizacji. Niejednokrotnie udało nam się wywalczyć dla Klienta pozytywne rozstrzygnięcie. Pracowaliśmy do tej pory nad wieloma sprawami. Ich dogłębna analiza umożliwiła nam zgromadzenie fachowej wiedzy i doskonałych umiejętności prawnych. Staliśmy się bardziej wszechstronni i potrafimy znaleźć konkretne rozwiązania prawne dla każdego z Państwa. Zawsze staramy się jak najlepiej zabezpieczać Państwa interesy prawne i na bieżąco informować o przebiegu danej sprawy.

Prawo pracy reguluje stosunki między pracownikami, a pracodawcami. Nie ograniczamy się jedynie do niesienia pomocy pracownikom. W naszej Kancelarii dbamy także o wizerunek pracodawców, którzy szukają kompetentnych i skutecznych prawników. Niezależnie od tego, z którą stroną stosunku prawnego pracujemy, zawsze mogą Państwo liczyć na fachową poradę i profesjonalne zastępstwo procesowe.

Zajmujemy się następującymi sprawami z zakresu prawa pracy:

 • przywrócenia do pracy
 • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • wypłat zaległego wynagrodzenia
 • nałożenia nieodpowiedniej kary dyscyplinarnej
 • niewypłacenia i wysokości odprawy
 • ilości nadgodzin
 • mobbingu
 • wypadku przy pracy
 • szkód powstałych na szkodę pracodawcy
 • urlopu macierzyńskiego

Wspólnie osiągniemy sprawiedliwy wynik danej sprawy. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, by zapewnić Państwu bezpieczeństwo prawne i możliwie jak najlepsze rozstrzygnięcie problemu.

Serdecznie zapraszamy!

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, to jedna z tych dziedzin prawa która bezpośrednio wpływa na nasze życie. Określa ona bowiem podstawy istnienia fundamentalnej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe w rodzinie. Ustala granice opieki rodzicielskiej i normy rozwiązania związku małżeńskiego. Niezbyt obszerny, choć bardzo precyzyjny zbiór przepisów regulujących stosunki rodzinne, jest także bardzo powszechnie stosowany.

Nadmierna częstotliwość spraw związanych z prawem rodzinnym otwiera drzwi przed nowoczesnymi i kompetentnymi Kancelariami Prawnymi, które pomogą Państwu przejść przez nierzadko trudne procesy cywilne. Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo prawne, reprezentując Państwa interesy przed odpowiednimi sądami. Wspólnie przejdziemy przez każdy etap procesu. Wyjaśnimy Państwu wszelkie wątpliwości związane z sprawami z zakresu prawa rodzinnego i zadbamy o jak najlepsze rozstrzygnięcie.

Adwokaci udzielą profesjonalnych porad prawnych, sporządzą opinie prawne i będą reprezentować Państwa w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, takich jak:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku małżonków, rozdzielność majątkowa
 • kontakty z dziećmi
 • władza rodzicielska
 • alimenty na dzieci i małżonka

Zadbamy o precyzyjne ustalenie strategii działania przed Sądami i przygotujemy możliwie jak najlepsze środki prawne. Delikatne sprawy związane z prawem rodzinnym wymagają od nas ogromnej dyskrecji i doboru odpowiednich metod, dlatego też każde nasze działanie zostanie z Państwem dokładnie omówione. Gwarantujemy sukces i skuteczne rozwiązania prawne.

Dochodzenie odszkodowań

Wypadek przy pracy, wypadek w drodze do i z pracy, wypadek komunikacyjny, czy błąd medyczny – wszystkie te zdarzenia dają nam możliwość dochodzenia należnego nam odszkodowania za doznaną szkodę na mieniu, lub na osobie. Nie znając przepisów prawnych dotyczących roszczeń odszkodowawczych nie znamy praw, które przysługują nam w związku z zdarzeniem odszkodowawczym. Ponadto ludzie nie chcą tracić czasu na długie procesy sądowe, gdyż potrzebują na bieżąco finansów na pokrycie najpotrzebniejszych wydatków. Dochodzenie odszkodowań wcale nie musi być żmudnym i trudnym procesem. Wystarczy oddać sprawę w ręce doświadczonego adwokata, który zna mechanizmy rządzące rynkiem ubezpieczeń i potrafi znaleźć receptę na najbardziej uparte towarzystwa ubezpieczeniowe.

Odszkodowanie to przede wszystkim świadczenie, które ma nam rekompensować poniesione w wyniku zdarzenia straty. Jest ono wypłacane przez ubezpieczyciela lub osobę odpowiedzialna za spowodowanie szkody na mieniu lub na osobie. Szkoda na mieniu, inaczej zwana jako szkoda rzeczowa, objawia się utratą lub zniszczeniem składników materialnych. Z kolei szkoda na osobie związana jest z uszkodzeniem ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia lub z naruszeniem szeroko rozumianych dóbr osobistych człowieka. Taka szkoda wywołuje skutki w postaci obrażeń wewnętrznych i zewnętrznych, zeszpecenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, lęków, fobii, depresji, utraty pracy, utraty możliwości zarobkowania, niepełnosprawności i poczucia krzywdy.

Ofiarom wypadków w pracy, wypadków komunikacyjnych, a także błędów medycznych, oprócz odszkodowania przysługuje także szereg innych świadczeń. Są to między innymi zadośćuczynienie, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy.

Odszkodowania - w jakich sytuacjach dochodzi się odszkodowań i jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - Odszkodowania pracownicze - Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy

Sprawdź jak prawnie definiuje się odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny - Odszkodowanie za błąd lekarski - Odszkodowanie medyczne - Odszkodowanie lekarskie - Błąd medyczny - Błąd lekarski

Zobacz czym jest odszkodowanie za błąd medyczny według przepisów prawa

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie komunikacyjne - Odszkodowanie za wypadek drogowy - Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny - Dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego

Poznaj szczegółowe informacje na temat odszkodowań komunikacyjnych

Dochodzenie odszkodowania krok po kroku

dochodzenie odszkodowań - odszkodowania - adwokat od odszkodowań - adwokat toruń, bydgoszcz

Odkryj przepisy prawne mówiące o procesie dochodzenia odszkodowań

 

Wypełnij formularz i wyślij do nas swoją wiadomość

[contact-form-7 id="81" title="Contact form 1"]
Strona używa plików cookies
Ok